Digiturunduse sõnaraamat

Ma oleksin juba palju varem sisukirjutajaks hakanud, kui ma oleksin aru saanud, mida ‘copywriter’ tähendab. Minu jaoks oli see nagu copy ja paste, et mida ma siis kopeerima peaksin….

“Digiturunduse sõnaraamat” on sulle, kui sa alles alustad digiturunduse või sisukirjutamise maailmas.

See postitus siin ei saa mitte kunagi valmis – täidan seda järjepidevalt. Lisa see julgelt oma brauseri järjehoidjasse ja tule igakord, kui hätta satud, siia vastuseid otsima. Kui sinu otsitav sõna puudub, anna mulle teda. Ma teen töö sinu eest ära ja otsin sulle tähendused.

Sõnaraamat on tähestikulises järjekorras, põimitud terminitest, akronüümidest ja olulistest nimedest.

A

A/B test tuntud ka kui Split Testing, on meetod veebilehe, meili või muu turundusmaterjali kahe versiooni võrdlemiseks, et teha kindlaks, milline neist toimib paremini. A/B testimise eesmärk on tuvastada tegurid, mis võivad parandada konversioonimäärasid, klikkimise määra jmt.

Affiliate Marketing ehk sidusettevõtte turundus on soovitusturunduse vorm, mille käigus sidusettevõte teenib komisjonitasu teise isiku või ettevõtte toodete turustamise eest.

Ahrefs on kõik-ühes SEO tööriistakomplekt otsinguliikluse suurendamiseks ja veebisaitide optimeerimiseks.

AIDA Attention, Interest, Desire, Action Tähelepanu, Huvi, Soov, Tegevus on mudel, mida kasutatakse turunduses ja kirjeldab kliendi teekonda toote või teenusega tutvumisest kuni ostuni. Attention viitab kliendi tähelepanu äratamisele toote või teenuse vastu. Interest tekitab kliendis huvi toote või teenuse vastu. Desire äratab kliendis soovi toote või teenuse ostmiseks. Action aitab kliendil toodet või teenust osta, näiteks läbi CTA (call to action). AIDAt kasutatakse reklaami või turunduskampaaniates. 

Algoritm on platvormidele välja töötatud valemite kooslus, mis aitab täita teatud funktsiooni. Turunduses on kriitilise tähtsusega sotsiaalmeedia kanali Facebook ja otsingumootori Google algoritmid, et tagada sinu ettevõtte nähtavus virtuaalses keskkonnas. 

AMA Ask Me Anything ehk KMK ‘Küsi minult kõike’ on akronüüm, mida kasutatakse kasutajate murekohtade välja selgitamiseks. AMA’d võib läbi viia reaalajas Q&A küsimused ja vastused, blogipostituse või arutelufoorumi vormis. KMK eesmärk on luua usaldust, suurendada seotust ja tekitada huvi toote või teenuse vastu.

Analüütika on mistahes teabe vorm, mis aitab näha sisu mõjukust.

AnwserThePublic on veebisait, mis annab ülevaate inimeste poolt tehtud otsingupäringutest. See võimaldab kasutajatel näha kõige populaarsemaid küsimusi, mida teema kohta küsitakse, ning annab ülevaate ka seotud märksõnadest ja fraasidest, mida otsitakse. See on kasulik tööriist sisuloojatele, turundajatele ja SEO spetsialistidele oma kliendi paremaks mõistmiseks, uute sisuideede leidmiseks ja oma sisu otsingumootorite jaoks optimeerimiseks.

API Application Programming Interface on kasutajaliides, mis lubab ühel tarkvara rakendusel teise tarkvaraliidesega integreeruda. APIsid kasutatakse mobiilirakenduste ja veebiarendustes, et pääseda ligi kolmandate osapoolte näiteks sotsiaalmeediaplatvormile, ilma, et arendaja peaks funktsiooni ise nullist ülesse ehitama.

Avatar on pilt-või kasutajatunnus, mis esindab inimest interaktiivses maailmas, enim kasutatud foorumites ja sotsiaalmeedia platvormidel.

B

B2B Business to Business ehk ärikliendilt ärikliendile viitab äritehingutele ettevõtete vahel, näiteks tootja ja hulgimüüja või hulgimüüja ja jaemüüja vahel.

B2C Business to Customer ehk ettevõttelt tarbijale viitab tehingute läbiviimist ettevõtte ja üksikisiku vahel. 

Backlink ehk tagasilink on link, mis viib ühelt veebilehelt teisele. Backlinkid on SEO jaoks olulised, sest otsingumootorid kasutavad neid veebilehe asjakohasuse ja mõjuvõimu hindamiseks. Mida rohkem kvaliteetseid tagasilinke, seda parem SEO ranking.

BANT Budget, Authority, Need, Timeline Eelarve, Autoriteet, Vajadus, Ajaperiood on mudel, mille järgi hinnatakse ostja võimekust. Budget näitab kliendi eelarve suurust, authority ostja luba või võimekust toote/teenuse ostuks(näiteks, kui toode on seadusega lubatud alates 18+ eluaastast), need näitab, kas kliendil on sinu toodet/teenust vaja ja timeline näitab kogu ostuteekonna ajaline pikkus.

Bitly on tasuta URL’i lühendamise teenus, mis pakub kasutajate poolt jagatud linkide statistikat. Tihti kasutatakse bitly’d sotsiaalmeedia postitustes, et lühendada aktiivse lingi pikkust.

Bitmoji on avatar või emotikon, mille kasutajad saavad iseenda sarnaseks luua. Neid saab kasutada suhtlusvõrgustikes või profiili piltidena.

Blogi algne nimetus tuleb sõnapaarist ‘web log’ ehk veebilogi. Blogi on kas üksikisiku või ettevõtte halduses olev infoallikas, kuhu regulaarselt lisatakse uut sisu. Tegu võib olla videoblogi, kirjaliku blogi, pildiblogiga. 

Bookmark ehk järjehoida võimaldab brauseris salvestada veebilehti, et hiljem veebileht ühe klikiga üles leida ilma, et peaks uuesti hakkama otsingut teostama.

Boosted postitus on tasuline postitus sotsiaalmeedia platvormidel, mis on avaldatud orgaaniliselt, ilma raha maksmata, seejärel upitatud – boosted, et jõuda suurema vaatajaskonnani sihitud reklaamiga.

Bounce Rate näitab kodulehe külastajate arvu, kes lahkub veebiaadressilt kohe peale ühe lehe vaatamist, klikkamata edasi mõnele alamlehele või lingile. BR’i kasutatakse mõõdikuna, et määrata, kui huvitav veebilehekülg külastaja jaoks on. Seega, mida kõrgem on BR, seda vähem veebilehel aega veedetakse. Mida madalam BR, seda rohkem aega veebilheel veedetakse.

Brändi saadik Brand Advocate on inimene, kes aktiivselt soovitab/reklaamib brändi toodet või teenust oma sõpradele, perele, tuttavatele ja jälgijaskonnale. Brändi saadik on rahul brändi toote või teenusega ja reklaamib tihti entusiasmist, kuid on ka tasustatud koostööd saadikute ja brändide vahel. 

C

C# (öeldakse C-sharp) on programmeerimiskeel. C#’i saab kasutada programmeerimisülesannete jaoks nagu Windowsi töölauarakendused, mobiilirakendused, veebirakendused, mängud ja palju muud.

CAN-SPAM(Controlling the Assult of Non-Solicited Pornography and Marketing) ehk mittesoovitava pornograafia ja turunduse rünnaku kontrollimine. CAN-SPAMiga kooskõlas peavad kõik kaubanduslikud e-kirjad sisaldama saatja füüsilist postiaadressi; infot, kuidas e-kirjadest loobuda – seda võimalikult lihtsalt ja selgesti väljendades; sisaldama selget infot ‘to’, ‘from’ ja teemapealkirja ‘subject‘ lahtrites.

Canva on graafilise disaini platvorm, mis võimaldab kasutajatel luua visuaalset sisu, nagu plakatid, flaierid, sotsiaalmeedia postitused jm turundusmaterjalid. Canva on veebipõhine tööriist.

Caption on pildipealkiri, mis kirjeldab sotsiaalmeedias olevat fotot. Caption ei pea olema ilmtingimata nimi vaid võib sisaldada #, @ ja emotikone. Pildipealkirju kasutatakse, et jutustada pildi lugu ja suunata lugeja edasistele tegudele. 

Carousel karusell on sotsiaalmeedia postitus, mis sisaldab mitmeid pilte või videosid. Karuselle kasutatakse facebookis, Instagramis ja maksustatud kujul ka LinkedIn’is.

CEO ehk Chief Executive Officer on ettevõtte kõrgeim juht, teisisõnu tegevjuht.

Check in on sotsiaalmeedia platvormidel kui ka Googel Maps’is kasutatav asukohamääramise funktsioon. Chek in lubab asukoha registreerija vaatajaskonnal näha, kus kohas kasutaja on või kus postitus loodi. Eelkõige kasutatakse Check in’i, et näidata oma füüsiliselt külastatud paiku.

Chat on mistahes virtuaalne suhtlusvorm, seal hulgas otsesuhtlus platvormid nagu Facebook Messenger.

Chatbot on tehisintellekt, kes vastab küsimustele või täidab lihtsamaid käsklusi erinevates äppides.

Clickbait on ‘sööt’ mida kasutatakse, et panna inimesi klikkima. Peamine clickbait’i ülesanne on äratada lugejas piisavalt uudishimu ja tahtmist rohkem teada saada.

CIO ehk Chief Information Officer vastutab ettevõtte infotehnoloogia juht.

CLV Customer Lifetime Value on mõõdik, mis hindab kliendi rahalist koguväärtust ettevõttele terve kliendiks olemise perioodi jooksul. Seda kasutatakse selleks, et ennustada tulevast tulu, mida klient ettevõttele teenib. Samuti selleks, et teha kindlaks, millised kliendid on ettevõtte jaoks kõige väärtuslikumad.

CMS Content Management System ehk sisuhaldussüsteem, mis lubab kasutajatel luua, hallata või avaldada digitaalset sisu, tavaliselt veebisaitide jaoks ilma tehniliste teadmisteta. Näiteks WordPress.

Collective Intelligence ehk kollektiivne intelligentsus on inimesterühma koostööl ja otsuste langetamisel tekkiv intelligentsus. Ülesandeid täidetakse ühise eesmärgi nimel ja tulemus on parem, kui individuaalse inimese tulemus oleks, kes on rühma osa.

Comment ehk kommentaar on selgitav märkus. Kommentaarid on levinud sotsiaalmeedia postituste või blogipostitustele reageerimise meetod. 

Contextual marketing ehk kontekstuaalne turundus on interneti turunduse käsitus, mis põhineb sihitud kliendile tema otsinguterminitest lähtuvalt reklaami näitamisel. Näiteks otsid sa Googlest ‘pesumasin’, mille järel on sinu Facebook feed täis erinevate ettevõtete pesumasinate reklaame.

Conversion Konversioon on konkreetne soovitud toiming, mida lugeja/klient suunatakse postitusega tegema. Näiteks ostu sooritamine, müügivihjete genereerimine (leads generation), uudiskirjaga liitumine, sündmusele registreerumine, teatise allalaadimine jmt.

Content writer on sisukirjutaja, kes kirjutab pikemad artikleid nagu blogipostitused, tootekirjeldused, veebilehe tekstid, e-kirjad… Loodav sisu on informatiivne, samas huvipakkuv sihtrühmale ning optimeeritud otsingumootoritele (SEO). Sisukirjutaja teeb eeluuringu, viib läbi intervjuusid ja kasutab märksõnu, et luua kvaliteetset, kaasahaaravat ja asjakohast sisu, mis meelitab ligi ja hoiab külastajaid veebisaidil või sotsiaalmeediakontol.

Conversion ehk konversioon on protsess, mille käigus muudetakse veebisaidi külastaja maksvaks kliendiks või kasutajaks. Näiteks ostu sooritamine, teenuse kasutajaks registreerumine või sisu allalaadimine.

Conversion rate ehk konversioonimäär on mõõteriist, mis näitab, kui mitu inimest täitis määratud ülesande näiteks avalduse täitmine, konto jälgima hakkamine jne.

CPA Cost per Action või Cost per Acquisition on veebireklaaminduses kasutatav hinnakujundusmudel, kus reklaamija maksab iga kliendi tehtud liigutuse eest näiteks ostu sooritamine, uudiskirja saamiseks registreerimine, tasuta toote saamine jmt.

CPC Click per Cost on mõõdik, mida kasutatakse veebireklaamides, eriti klõpsutariifi (PPC – Pay per Click) reklaamides. CPC näitab kulu, mida reklaamija maksab iga reklaamil tehtud klõpsu eest. See arvutatakse, jagades reklaamikampaania kogumaksumuse saadud klikkide arvuga.

CPI Cost per Impression on mõõdik, mida kasutatakse digireklaami edastamise kulude mõõtmiseks. CPI saadakse, kui jagada reklaamikampaania kogumaksumus reklaami näitamiste arvuga.

CPL Cost per Lead on mõõdik, mille alusel maksab reklaamija iga saadud müügivihje (näiteks e-mailiga registreerimise) eest eelnevalt kindlaks määratud hinna.

CPM Click per Thousand (M on rooma numbrites 1000) on reklaamturunduse termin, mis näitab, kui palju reklaami näidatud on, mitte kui mitu korda reklaamile klikitud on nagu CPC puhul. Tuhande näitamise hind arvutatakse jagades kampaania kogumaks saadud näitamiste arvuga ja korrutades seejärel 1000-ga.

Copywriter on sisukirjutaja, kes kirjutab teksti reklaami-, turundus- ja reklaammaterjalide jaoks. Tekste kasutatakse inimese veenmiseks soovitud toimingut tegema. Sisukirjutamine on oskus, mis nõuab loovust, veenmist ning oskust kirjutada selgelt ja kaasahaaravalt. Tõhusa sisu loomiseks peab sisukirjutaja mõistma sihtrühma, reklaamitavat toodet või teenust ja üldist turundusstrateegiat.

CTA Call to Action on viide, mis suunab kliendi edasisele tegutsemisele. Näiteks e-maili listiga liitumine, kontakti võtmine, helistamine, kasutajaks registreerimine jne.

CTO ehk Chief Technology Officer on tehnoloogia juht, kes vastutab tehnoloogia arendamise ja levitamise eest.

CTR Click Through Rate on sotsiaalmeedias kasutatav mõõteriist, et kuvada lugejate poolt lingile klikkimiste arv, mida saab eristada üleüldisest reaktsioonide arvus, mida postitus kogus ehk CTR näitab kampaania edukust uute kasutajate muutujas Cliks/Impressions=CTR.

Customer Experience on kliendi kogemus seoses toote/teenusega alates tutvumisest, kasutamise ning selleni, kuidas tema elu pärast toote/teenuse kasutusele võtmist muutunud on.

D

DM Direct Message on pirvaatne sõnum.

Digiturundus on toodete, teenuste või kaubamärkide reklaamimine digitaalsete kanalite kaudu nagu otsingumootorid, sotsiaalmeedia, e-post ja veebisaidid. Digiturunduse eesmärk on jõuda sihtrühmani ja sellega kaasata ning viia lõpuni konversioone nt müüki või müügivihjeid.

DSA Dynamic Search Ads on Google Adsi pakutav võrgureklaam. DSA võimaldab reklaamijatel sihtida kasutajaid, kes otsivad Google’ist konkreetseid märksõnu, kuid ilma konkreetseid märksõnu või reklaamirühmi loomata.

E

E-raamat e-book on elektrooniline versioon raamatust. Samas ei ole paljud e-raamatud prinditud kujul saadaval, vaid ongi kirjutatud vaid e-raamatuks. E-raamatud on enamasti PDF vormis ja leitavad ettevõtete maandumislehelt või kodulehelt. 

Emotikon ehk emoji on väike pilt, mida kasutatakse sotsiaalmeedias ja privaatsete sõnumite saatmisel.

EMV ehk Emotional Marketing Value on emotsionaalne turundusväärtus, mis näitab, kui tõhusalt läbiviidud turundustegevused mõjutavad inimeste emotsioone.

Engagement rate on sotsiaalmeedia mõõteriist, mis näitab sisule reageerimiste arvu, seal hulgas meeldimised, jagamised ja kommenteerimised.

Email Service Provider(ESP) ehk e-posti teenusepakkuja võimaldab kasutajatel saata e-maile tellijate (subscribers) loenditele. Näiteks Smaily, MailChimp.

F

Facebook on üks maailma suurim sotsiaalmeedia platvorm, asutatud 2004. aastal Mark Zuckerbergi poolt. Platvorm võimaldab olla kontaktis pere, sõprade ja tuttavatega ning luua uusi tööalaseid sidemeid üle maailma. 

Facebook Ads ehk Facebooki reklaamid on veebireklaami vorm, mis võimaldab ettevõtetel ja brändidel reklaamida Facebookis oma tooteid, teenuseid või kaubamärki. Reklaamijad saavad luua erinevas vormingus reklaame, nagu pilt, video, karussell ja slaidiseanss, ning sihtida/suunata neid kindlale sihtrühmale demograafilise teabe, huvide, käitumise ja muu alusel. Reklaamid võivad ilmuda Facebooki uudistevoos, paremas veerus, jaotises Stories ja Facebook Marketplace’is.

FAQ(Frequently Asked Questions) ehk KKK(korduma kippivad küsimused) on konkreetse teemaga seotud küsimuste ja vastuste loend, mida kasutatakse tihti kodulehtedel lugejatele põhiteabe andmiseks.

Flickr on meediumiplatvorm, mida kasutatakse digitaalse meedia, näiteks fotode ja videote, üleslaadimiseks, korraldamiseks ning jagamiseks.

Follower ehk jälgija on keegi, kes on veebikeskkonnas jälgitava kontole pannud meeldimise või tellinud uudiskirju, et saada ajakohaseid teateid jälgitava uuenduste postitused, story’d, reelsid jmt. Kohta.

Foorum on keskkond mõtete vahetamiseks nagu virtuaalne jututuba, sotsiaalmeedia platvorm vmt. 

#FYP (For Your Page – sinu lehe jaoks) on hashtag mida TikToki kasutajad oma videodele lisavad, et seada oma video teiste kasutajate uudisvoos ettepoole. See saadab ka algoritmiliselt sisu nendelt kasutajatelt, keda jälgid.

G

Geotag on asukoha määramine, mis näitab jälgijaskonnale, kus kohas sa viibid või viibisid.

GIF Graphics Interchange Format on sotsiaalmeedias kasutusel animatsioonide ja lühikeste klippidena, visuaalse sõnumi/emotsiooni edastamiseks.

Google Ads varasemalt Google AdWords, on platvorm, mis võimaldab ettevõtetel ja organisatsioonidel luua ja kajastada veebireklaamikampaaniaid kogu Google’i võrgus. Platvorm sisaldab Google’i otsingutulemusi, Google Mapsi, YouTube’i ja veebisaite, mis on osa Google’i Display-võrgustikust.

Google Analytics on Google veebianalüütika teenus, mis pakub analüütilisi tööriistu ja statistikat, et parandada turundustegevusi sh. optimeerida kodulehe sisu otsingumootoritele meeldivaks(SEO).

Google Chrome on Google’i toodetud tasuta platvormideülene veebibrauser, mis integreerub täielikult nii veebiotsingusüsteemi kui ka muude rakendustega.

H

#hashtag on märgis, mida kasutatakse sotsiaalvõrgustikes, et esile tõsta postituse sisus olevat peateemat.

HTML Hyper Text Markup Language on programmeerimiskeel veebilehtedel kasutamiseks. HTML kirjeldab veebilehe struktuuri ja annab brauserile juhised, kuidas veebilehte kuvada.

I

Inbound Link (IBL) ehk sissetulev link on link, mis on suunatud teiselt veebiaadressilt sinu veebiaadressile. IBL parandab SEO ‘silmis’ lehekülje usaldusväärsust ja autoritaarsust.

Influencer turundus ehk mõjuisiku turundus on turunduse vorm, kus bränd teeb koostööd influenceriga (suunamudija), kellel on endal suur jälgijaskond mistahes digitaalsel platvormil. Influencer turunduse eesmärk on jõuda rohkemate inimesteni, kasvatada seeläbi brändi tuntust ja usaldusväärsust.

Insights on mitmete sotsiaalmeedia platvormide poolt kasutatud klientide käitumismustrite, vajaduste ja hoiakute mõistmiseks kasutatav rakendus. Tulemused aitavad turundajatel langetada strateegilisi ja tulemuslikke turundustegevusi.

Instagram on sotsiaalmeedia platvorm, mis lubab kasutajatel jagada pilte ja videosid. Samuti võimaldab platvorm suhelda teiste kasutajatega läbi privaatsõnumite, kommentaaride või sisu meeldivaks klikkimise. Instagram loodi 2010. aastal, algselt nutielefonis kasutamiseks, kuid on ligipääsetav ka veebis.

IM Instant Messaging on reaalajas suhtlus kahe inimese vahel, kes samaaegselt mistahes seadmes veebis on. Suhtlus toimub sõnumeid kirjutades, videokõne tehes või häälsõnumit saates. 

Instagram Live on platvorm, kus kasutajad või ettevõtted saavad teha otseülekannet sellest, mis neil hetkel toimumas on.

IRL In-Real Life ehk ‘päriselus’ tähendab viitamist millelegi, mis toimub päriselus, mitte virtuaalmaailmas nt. sotsiaalmeedias, televiisoris või interaktiivsetes mänguportaalides.

J

Java on programmeerimiskeel ja andmetöötlus platvorm. Java-d kasutatakse laialdaselt ettevõtte rakenduste, mobiilirakenduste, veebirakenduste ja mängude arendamiseks. 

Java SE Java Standard Edition on Java põhitehnoloogia, mis pakub tööriistu eraldiseisvate rakenduste arendamiseks.

Java EE Java Enterprise Edition on Java SE laiendus, mis pakub ettevõtterakenduste arendamiseks lisafunktsioone.

K

Keyword Research ehk märksõnade otsing või märksõnauuring on tegevus, mille käigus otsitakse ja analüüsitakse märksõnu või otsingutermineid, mida inimesed otsingumootoritesse sisestavad, eesmärgiga saada otsingutele vastused. Otsingus välja tulnud populaarsetele märksõnadele tuginedes saab kajastada veebilehel sisu, mida inimesed teada tahavad, parandades seeläbi oma ilmumist otsingumootorites eespool.

KPI Key Performance Indicator on mõõdik, mida kasutatakse ettevõtte teatud aspekti toimivuse mõõtmiseks. KPI’t kasutatakse organisatsiooni strateegiate edukuse hindamiseks ja parandamist vajavate valdkondade väljaselgitamiseks.

L

Landing page ehk maandumisleht  on eraldiseisev veebileht, mis on loodud spetsiaalselt turundus- või reklaamikampaania eesmärgil. Maandumislehe eesmärk on muuta külastajad klientideks või saada müügivihjeid (leads), pakkudes neile selget kutset tegevusele (CTA) ja teavet, mida nad otsuse tegemiseks vajavad. Maandumislehed kujundatakse konkreetset eesmärki silmas pidades, näiteks toote või teenuse reklaamimine, uudiskirja tellimine või üritusele registreerumine.

Landing Page Optimization(LPO) ehk maandumislehe optimeerimine on protsess, mille käigus optimeeritakse maandumisleht vastavalt maandumislehele määratud eesmärgi täitmiseks(konversiooni määra tõstmiseks). LPO võib olla maandumislehe elementide lihtsustamine, visuaalne kooskõlastamine toote või teenusega, sisutekstide üle vaatamine, selge CTA’le suunamine jmt.

Latergram on Instagrami foto, mille sa teed nüüd, aga postitad hiljem.

Lead generation ehk müügivihjete genereerimine tähendab ettevõtte potentsiaalsete klientide tuvastamise ja kliendibaasi kasvatamise protsessi. Erinevate turundusallikate, näiteks sotsiaalmeedia, otsingumootorite, maandumislehe, meilikampaania abil tekitatakse inimestes esmane huvi oma toodete või teenuste vastu. Eesmärk on koguda kontakt andmeid ja teavet inimeste ostuharjumuste kohta, et seda infot edaspidi kasutada oma toodete või teenuste müümisel.

Like ehk meeldimine on sotsiaalmeedia platvormidel sh. Facebook, Instagram, LinkedIn, nupp millele klikkides saab näidata sisu meeldimist või pooldamist ilma postitust kommenteerimata.

Link Building ehk linkide ehitamine on teistelt veebilehtedelt linkide hankimise protsess, mis viitaks tagasi veebilehele millele link building’ut teostatakse, lootuses veebilehe ilmumise järjekorda otsingumootorites parandada. 

LinkedIn on sotsiaalvõrgustik suunatud äridele ja professionaalidele. 

LinkedIn Publishing on liikmetele mõeldud pikkade artiklite,  mis on erialase lähenemisega, avaldamise koht. 

Live streaming lubab kasutajatel internetis reaalajas sisu edastada.

M

Meiliturundus on otseturunduse vorm, mis edastab väärtuslikku sisu või reklaami ettevõtte kohta e-maili vahendusel.

Meme ehk meem on tüüpiliselt pilt isikupärastatud tekstiga, kuid võib ka esineda video või lingi vormis ja kasutatakse sotsiaalmeedias.

Mention ehk mainimine on teise isiku või asutuse lisamine postitusele, et omistada osa sisust mainitavale. Näiteks kohvik, kus lõunat söödi või inimene, kes viibis lõunal kaasas.

Moodboard ehk teematahvel või meeleolutahvel, on konkreetse teema visuaalne esitus, mida tavaliselt kasutatakse moe, sisekujunduse, graafilise disaini ja reklaami valdkonnas. See on kollaaž piltidest, kangastest, värviproovidest ja muudest materjalidest, mida kasutatakse teatud esteetika või stiili edasiandmiseks. Meeleolutahvlid luuakse sageli disainiideede uurimiseks ja edastamiseks ning neid saab kasutada tagasiside kogumiseks ja projekti suhtes otsuste langetamiseks.

N

Netikommentaator viitab inimesele, kes on tuntud võrgukeskkonnas poleemika tekitajana. Netikommentaatorid veedavad tavaliselt aega foorumites, kommentaaride sektsioonides ja jututubades eesmärgiga vestlust häirida, kirjutades provokatiivseid kommentaare negatiivse reaktsiooni esile kutsumise eesmärgil.

O

Otsingumootor(search engine) on programm või teenus, mis otsib veebilehtede, nt. Google või Bing, andmebaasist kasutaja päringuga seotud märksõnu ja annab tulemusena asjakohaste veebilehtede loendi. 

Outbound Link (OBL) on link, mis viib ühelt veebilehelt teisele. Näiteks, kui sinu blogipostituses on link, mis suunab lugeja teisele veebiaadressile, on selle lingi nimi outbound link ehk väljaminev link. SEO mõistes kasvatavad väljaminevad lingid veebisaid autoritaarsust ja usaldusväärsust.

P

Permalink ehk püsilink on veebi aadress või mõne kindla postituse URL blogis või veebi aadressil, mis on püsiv ja jääb ka edaspidi muutmata.

Pinterest on visuaalkuvandi jagamise platvorm. Võrgustikus saab üleslaadida, salvestada, jagada ja kategoriseerida fotomaterjali ning luua moodboard’e kasutajale meeldivate teemade kohta. 

PIP Performance Improvement Plan on dokument, mis toob välja tegevused, mida töötaja peab oma töötulemuste parandamiseks tegema. Turundajad kasutavad PIPi, et hinnata töötaja sobivust ettevõttes jätkamiseks.

PlugIn ehk pistikprogramm on kindel tarkvaraosa, mis lisab olemasolevale programmile konkreetse funktsiooni või funktsiooni. Veebiarenduse kontekstis tähendab plugin tarkvara, mille saab lisada veebisaidile või sisuhaldussüsteemi (CMS), et selle funktsionaalsust laiendada.

Podcast ehk taskuhääling on digitaalse meedia, enamasti audio versioonis, seeriad, mida avaldatakse osade kaupa. Levinuimad taskuhäälingute voogedastuste platvormid on Apple Podcast, Spotify ja Soundcloud.

PPC Pay per Click on reklaami mudel, kus reklaame kuvatakse erinevatel veebisaitidel või otsingumootorites ja reklaamija maksab iga kliki eest, mis tema reklaami peale tehakse. PPC-reklaamid ilmuvad tavaliselt otsingumootori tulemuslehtede (SERP-de) ülaosas. Kliki hind sõltub mitmest tegurist, nt. sihitavad märksõnad, märksõnade konkurents ja reklaamija maksimaalne pakkumine. PPC-reklaamides saab kasutada ka CPM (tuhande näitamise hind) ja CPA (toimingu hind) hinnakujundusmudelit.

Pakkumisepõhine PPC on nagu oksjon. Reklaamijad määravad ära maksimaalse summa, mida nad on nõus maksa, kui keegi nende reklaamile klikib ja samamoodi ka teised reklaamijad. Nii asuvad nad omavahel justkui oksjoniprotsessis, sest iga kord, kui külastaja kasutab otsingut, käivitub oksjoni protsess, kus võitja reklaami(kes on nõus rohkem raha välja käima) kuvatakse esimesena.

PRT Partial retweet säutsumine on osaline uuesti säutsumine, kus kasutaja tsiteerib oma postituses vaid osa orginaalsest postitusest, millest säutsutakse.

Python on programmeerimiskeel, mida kasutatakse veebiarenduseks, teaduslikuks andmetöötluseks, andmeanalüüsiks, tehisintellekti arendamiseks. 

R

Reaalajas turundamine on strateegia, kus turundaja postitab aegkriitilist sisu hetkel, kui mõni valdkonda puudutav uudis või muudatus toimub.

Reaalaja otsing on meetod veebis avaldatava sisu indekseerimiseks ja selle arvestamiseks koheselt otsingumootorite tulemuste hulka

Reddit on uudisteplatvorm mis sisaldab spetsiifilisi teemapõhiseid kogukondi kasutajatest, kes kommenteerivad ja jagavad lugusid.

Reels on sotsiaalmeedia platvormi funktsioon, mis võimaldab kasutajatel luua ja jagada lühikesi monteeritud videoid.

Retargeting ehk uuesti sihtimine on veebipõhise turunduse ja reklaamimise tehnika,  mis lubab kuvada kodulehte külastanud või konto jälgijale reklaame.

Retweet ehk uuesti säutsumine on, kui jagatakse juba kellegi teise poolt säutsutud sõnumit uuesti enda jälgijaskonnaga Twitteris.

ROAS Return on Advertising Spent on mõõdik, mida kasutatakse reklaamikampaania tõhususe mõõtmiseks teenitud tulude ja reklaamikuludega võrreldes. ROAS arvutatakse, jagades teenitud tulu reklaamikuludega.

ROI Return On Investment on kasum, mida iga turundustegevus toob ehk puhas kulude ja kasude vahe.

RSS Really Simple Syndication on viis, kuidas saab veebisaidi sisu teistega jagada. RSS-voog on fail, mis sisaldab veebisaidi sisu kokkuvõtet koos lingiga kogu sisule. Näiteks võib veebisaidi väljaandja luua RSS-kanali, mis sisaldab nende uudiste artiklite viimaseid pealkirju ja kokkuvõtteid. Veebisaidi sisust huvitatud kasutaja saab tellida selle RSS-kanali RSS-lugeja abil ja temani jõuavad värskendused iga kord, kui uus sisu avaldatakse. RSS-i voogu saab kasutada ka mitmel viisil, näiteks veebisaidi vidinas viimase postituse kuvamiseks või meiliturunduskampaaniate jaoks.

S

SAAS Software as a Service on tarkvara mudel. Levinud on kuupõhine või aastane tasu, et kasutaja saaks loodud tarkvara üle interneti kasutada. Kuna teenus on internetipõhine, ei pea kasutaja tarkvara oma seadmesse alla laadima.

Sales Funnel ehk müügitunnel on kliendi visuaalne teekond, mille ta läbib toote või teenuse esmakordsest tundmaõppimisest kuni ostuni. Müügitunnel või ka müügilehter, on jagatud mitmeks etapiks, millest igaüks on mõeldud kliendi suunamiseks ostu sooritamisele.

Selfy on portreepilt iseendast, mida jagatakse erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel.

SEM ehk Search Engine Marketing on tasulise reklaami näitamine otsingumootorites nt. Google. Eesmärk on saada võimalikult palju liiklust reklaamija kodulehele. SEM hõlmab PPC reklaame, Google Ads reklaame jt.

Semantiline viitab sõna, fraasi, lause või teksti tähendusele või tõlgendusele. Keeleteaduses on semantika keele tähenduse, sealhulgas sõnade, fraaside, lausete ja suuremate tekstiüksuste tähenduse uurimine. Arvutiteaduses viitab semantika andmete tähendusele ja sellele, kuidas masinad neid kasutavad ja tõlgendavad. Selles kontekstis saab semantilist teavet kasutada otsingumootorite, loomuliku keele töötlemise ja muude rakenduste täpsuse ja tõhususe parandamiseks, mis tuginevad teksti tähenduse mõistmisele.

SEO Search Engine Optimisation ehk otsingumootoritele optimeerimine on protsess, mille käigus parendatakse orgaanilist ehk rahastamata sisu veebilehel, et otsingumootoris kõrgemal kohal esile tulla.

SEO Minion on tasuta tööriist ja selle eesmärk on aidata veebisaitide omanikel ja turundajatel oma veebisaitide SEO-d parandada.

See aitab tuvastada tehnilisi probleeme ja muid probleeme, mis võivad mõjutada veebisaidi nähtavust otsingumootori tulemustes, ning annab soovitusi nende parandamiseks.

SEO ranking näitab, mitmendal kohal sisu optsingumootoris välja tuleb.

SERP Search Engine Result Page ehk veebilehekülg, mida kuvatakse peale otsipäringu sisestamist otsingumootorisse näiteks Googe, Yahoo jne. SERP sisaldab tavaliselt makstud reklaame, orgaanilist sisu, videosid ja pilte.

Sisukirjutaja on copywriter, kes kirjutab teksti reklaami-, turundus- ja reklaammaterjalide jaoks. Tekste kasutatakse inimese veenmiseks soovitud toimingut tegema. Sisukirjutamine on oskus, mis nõuab loovust, veenmist ning oskust kirjutada selgelt ja kaasahaaravalt. Tõhusa sisu loomiseks peab sisukirjutaja mõistma sihtrühma, reklaamitavat toodet või teenust ja üldist turundusstrateegiat. Sisukirjutaja on ka content writer, kes kirjutab pikemad  artikled nagu blogipostitused, tootekirjeldused, veebilehe tekstid, e-kirjad… Loodav sisu on informatiivne, samas huvipakkuv sihtrühmale ning optimeeritud otsingumootoritele (SEO). Sisukirjutaja teeb eeluuringu, viib läbi intervjuusid ja kasutab märksõnu, et luua kvaliteetset, kaasahaaravat ja asjakohast sisu, mis meelitab ligi ja hoiab külastajaid veebisaidil või sotsiaalmeediakontol.

Sisuturundus on turundusviis, mis kasutab väärtuslikku sisu lugejatele meelde jäämiseks sh. lootuses neid tulevasteks klientideks muuta. Sisuturunduses kasutatakse taktikaid ja tehnikaid nagu SEO, blogiartiklid, sotsiaalmeedia, e-maili turundus, turunduse automatiseerimine, uurimustööd, potentsiaalsete klientide tuvastamine – lead generation, jmt..

Skype on telekommunikatsioonirakendus, mis pakub videovestluse ja häälkõne teenuseid. Samuti saavad kasutajad saata kiirsõnumeid, vahetada fotosid ja dokumente ning luua konverentskõnesid. Skype loodi 2003. aastal ja selle omanik on Microsoft. Skype’i kasutatakse enamasti isiklikuks suhtluseks, kuid rakenduses saab ka teha konverentsikõnesid ja jagada kuvaekraani.

Slogan ehk loosung on lühike fraas või lause, mida kasutatakse ettevõtte, toote või kaubamärgi esindamiseks. Seda kasutatakse reklaami- ja turunduskampaaniates, et aidata luua brändile meeldejäävat ja eristavat identiteeti. Loosungid on loodud selleks, et tabada brändi või toote olemust ja luua emotsionaalne side sihtrühmaga.

Snapchat on sotsiaalne suhtlusplatvorm, kus kasutajad saavad saata fotosid ja videosid, mis teadud ajaperioodi möödudes kustuvad.

Snap Map on Snapchati element, mis näitab kus kasutaja sõbrad on või asukohti, kus tehakse rohkesti avalikke postitusi

Sotsiaalmeedia(Social Media) inimestevaheline virtuaalne suhtluskeskkond/võrgustik, mille kaudu luuakse, jagatakse ja vahetatakse teavet või ideid.

Story on Facebookis, Instagramis, Snapchatis avaldatav video või photode karusell, mis on üleval 24 tundi alates avaldamise hetkest. 

Sotsiaalmeedia turundus SMM on turundus, mis viiakse läbi sotsiaalmeedia platvormidel. 

Sotsiaalne tunnustus on nagu karjainstinkt. See viitab psühholoogilisele fenomenile, kus inimene otsib suuniseid ennast ümbritsevatelt inimestelt, et määrata ära enda käitumine ja mõtlemine teatud olukordades. Sotsiaalne tunnustus avaldub sotsiaalmeedias saavutatud vastukaja avaldatud sisule meeldimiste, jagamiste, kommenteerimistena. Mida suurem integreerimine, seda tugevam sotisaalne tunnustus.

Spotify on muusika voogedastusplatvorm, mida saab kajastada ka sotisaalmeedias. Spotify lubab näidata oma jälgijatele, mida sa kuulad lihtsalt jagamisnupule vajutades, kui ka näha, mida teised kuulavad ning kuulata teiste esitusloendeid. Spotifys on saadaval lisaks muusikale erinevad podcast’id ja e-raamatud.

Z

Zoom on videokonverentside, veebinaride või mistahes virtuaalsete kohtumiste läbiviimiseks loodud live videoedastus platvorm.

T

Tagimine on sotsiaalmeedia funktsioon, mida kasutatakse Facebooki ja Instagramis. See laseb kasutajatel oma postituses märkida ära inimene, kellega koos aega veedetakse või kelle tähelepanu orbiiti soovitakse sattuda. Tag ehk märk loob lingi, mis viib ‘tagitava,’ olgu selleks inimene või ettevõte, kontole.

TikTok on videote jagamise rakendus, mis võimaldab kasutajatel luua ja jagada lühivideoid mistahes teemal.

Thumblr on blogimise platvorm, mis laseb kasutajatel personaalsetes blogides avaldada tekstilist sisu, pilte, videosid, helisalvestusi. 

Turundaja on professionaal, kes vastutab toote, teenuse või kaubamärgi reklaamimise ja müügi eest. Turundajad kasutavad erinevaid taktikaid ja strateegiaid, nagu reklaam, suhtekorraldus, tutvustused, müük, turu-uuringud, et jõuda oma sihtrühmani, mõista nende eelistusi ja vajadusi ning veenda neid ostma tooteid või teenuseid. Turundaja ametiks võib olla näiteks tootejuht, brändijuht, turundusjuht, turundusjuht vmt.

Tweet ehk säutsumine on postituse tegemine sotsiaalmeedia Twitteri platvormil.

Twitter on sotsiaalmeediaplatvorm, mis lubab kasutajatel avaldada lühikesi tekste, säutsuda (Tweet), ühineda aruteludega, jagada sisu ja kasutada #hashtag’e, et sisu kategooriatesse paigutada.

U

UGC User Generated Content on kasutajate loodud sisu. Turundajad kasutavad kasutajate loodud sisu, et toetada kampaaniaid ja arvestada seejuures, mis inimestele korda läheb. UGC kasutavad kõige enam B2C ettevõtted, kelle publik on rohkem mõjutatav suunamudijatest.

UI disain User Interface Design on tarkvararakenduse või digitaaltoote visuaalsete ja interaktiivsete elementide kujundamise protsess. Kasutajaliidese disain keskendub hõlpsasti kasutatavate, esteetiliselt meeldivate ja kasutajate jaoks tõhusate liideste loomisele eesmärkide saavutamiseks.

Uudisvoog on funktsioon, mis kuvab veebilehel või sotsiaalmeedia kanalites uut informatsiooni. Twitteri uudisvoogu nimetatakse Timeline‘ks. 

USP Unique Selling Proposition ehk unikaalne müügipakkumine. Unikaalne näitab pakkuja erinevust teistest sama toote/teenuse pakkujatest, müük ja pakkumine veenavad klienti, et tal on su toodet/teenust vaja ja miks ta peaks selle eest raha maksma.

UX disain User Experience Design on protsess, mille käigus kujundatakse üldine kogemus, mida kasutaja toote, teenuse või süsteemi kasutamisega kogeb. See on interdistsiplinaarne valdkond, mis ühendab psühholoogia, disaini ja tehnoloogia elemendid, et luua tooteid ja teenuseid, mida on lihtne ning mugav kasutada.

V

Viral ehk viraalne tähendab, et sisu, näiteks video YouTubes, blogiartikkel, foto või sotsiaalmeedia postitus, on saavutanud märkimisväärse edu ja populaarsuse veebis kas kindlas piirkonnas või üle maailma.  

Vlogging on peaaegu sama, kui blogimine, kuid sõnalise sisu loomise asemel on tegemist videosisu loomisega. Vloggimine on väga levinud YouTube, kuid üha enam ka LinkedIn’i keskkonnas.

Veebinar webinar on virtuaalne seminar või esitlus, mille viib läbi ettevõte või omaala professionaal. Tavaliselt toimuvad veebinarid eelregistreerimisega. Turunduses kasutatakse veebinare, et harida publikut kindlal teemal, korraldada küsimuse-vastused tunde jm. 

W

WhatsApp on tasuta tekstiedastus, helistamise ja sotsiaalne äpp, mis lubab inimestel üle maailma interneti vahendusel suhelda.

WordPress (WP) on sisuhaldussüsteem (CMS), mis võimaldab luua veebilehekülgi. WP põhineb PlugIn’ide ehk pistikprogrammidega veebilehe ülesehitamise süsteemil.

WriterZen on pilvepõhine SEO haldustarkvara, mis on loodud, et aidata ettevõtetel veebisaidi sisu luua, analüüsida ja optimeerida.

Loodan, et see sõnaraamat aitab sul turunduse maailmas kergemini hakkama saada ja on abiks sinu arenemisel. Ära unusta siia tagasi tulla, kui vajad võõrastele terminitele tähendusi. Kui sa otsitavat siit ei leia, palun-palun kirjuta mulle, et ‘Turundaja sõnaraamat’ saaks veel paremaks ja kasulikumaks.

Kirjutamiseni,
Anna-LiisaJaga seda postitust: