Selles artiklis:
Sisuloome erinevad võimalused
Ideed sisu loomiseks- kuidas need tekivad
Sisu planeerimine
Kirjalik sisuloome
Mis on writer’s blokk ehk kirjaniku blokk ja kuidas see ületada?

Sisuloome erinevad võimalused

Sisuloome, content writing, loovkirjutamine, copywriting, …. 

Heal lapsel mitu nime.

Aga mida sisuloome endast kujutab ja kes see autor, sisulooja, siis tegelikult on ?

Üks aega nõudvamaid turunduse tegevusi ongi sisuloome. 

Sisuloome on uue teemaga välja tulemine, strateegia paika panemine, lähenemiskeele või tooni valimine (inglise keeles tone-of-voice), märksõnade otsing.

Sisuloome võtab mitmeid erinevaid vorme seal hulgas blogipostitus, videopostitus, uudisartikkel, sotsiaalmeedia postitus. Mõni sisuloome vorm vajab loomiseks rohkem aega kui teine. Samuti on vajalikud erinevad vahendid, et sisu luua. 

Sisuloome hästi tegemisel on oma eesmärk ja tagajärjed. Võib juhtuda, et su ettevõttel hakkab ühtäkki jube hästi minema. 

Sisuloome eesmärk on pakkuda lahendust lugeja probleemile. Seega enne, kui sa hakkad sisu looma, on hea teada sisuloome eesmärki ja sihtrühma.
Kellele sa sisu lood ja mis on tema mure, mida sa läbi sisuloome lahendada saad?

Kes on sisulooja?

Sisulooja on keegi, kes vastutab sisuloome ideede, loomise ja ka levitamise eest. 

Sisulooja ühendab ettevõtte ja sihtrühma ehk kliendi, tekitades nende vahel usaldust. 

Sisuloomisega saab kasvatada kodulehe liiklust. Kui sa pakud kliendile järjepidevalt vajalikku ja kvaliteetset informatsiooni, tunneb ta, et saab sinult oma küsimustele vastused. Ta hakkab sind usaldama ja tuleb sinu kodulehele, et olla kursis kõigega, mida seal kajastad. Kodulehe liikluse all pean silmas inimeste arvu, kes sinu kodulehte külastavad ja seda, kui kaua nad sinu kodulehel aega veedavad. Mida kauem, seda parem Google silmis. Oled sa siis valinud visuaalse sisuloomise või kirjaliku. Selles artiklis keskendun rohkem kirjalikule sisuloomele, sest sellele spetsialiseerun mina.

Sisukirjutamisega saab suurendada konversiooni määrasid. 

Konversiooni määr võib tähendada erinevaid asju. Oleneb millise väärtuse sa sellele annad. Konversiooni määr võib olla mingi protsent kliente, kes pärast artikli lugemist sooritasid ostu e-poes. Näiteks, kui artikli eesmärk oli suunata klient toodet ostma, ehk kui 100 inimest luges artiklit ja nendest 10 inimest ostsid toote, on konversiooni määr 10%. 

Konversiooni määr võib olla ka näiteks nende lugejate arv, kes peale blogipostituse lugemist registreeris ennast kasutajaks. Näiteks kui 1000 inimest külastas sinu kodulehte ja nendest 100 registreeris ennast kasutajaks või uudiskirja tellijaks, tähistab siinkohal konversiooni määra 10%. Kui artikli eesmärgiks oli suurendada registreeritud kasutajate arvu.

Ehk siis, konversiooni määr on see väärtus, millisel eesmärgil sa midagi kuhugi kirjutad. Kui sa tegeled ettevõtetele sisuloomega, küsi alati enne kirjutama hakkamist, mis on nende poolt tellitud sisuteksti eesmärk. Läbi lihtsatesse sõnadesse pandud tekstide saab lugeja väärtuslikku infot, mis parandab kliendikogemust ettevõtte virtuaalses või füüsilises keskkonnas. 

Iga pühendunud ettevõte palkab endale sisulooja, et tuua ellu ettevõtte visioon ja täita selle püstitatud eesmärgid. Hästi ja lihtsasti loetav sisu kodulehe maandumislehel, blogis või e-poes, sotsiaalmeedias, ajalehe artiklites või uudiskirjades kujundab kliendi kasutajakogemust ja sellest tulenevalt ettevõtte käekäiku. 

sisuloome
Sisuloome spetsialistiks – infograafik

Ideed sisu loomiseks – kuidas need tekivad

Sisuloome ideed saavad alguse erinevatest allikatest. 

Võib-olla tunned sa seesmist kirge kirjutada mingi kindla teema kohta? Ehk on sinu lugejad pöördunud sinu poole lahendust vajava murega? Vahel antakse sulle sisend teksti tellija poolt. 

Iga kord, kui sul tekib mõte millestki kirjutada, tee endale selle kohta märkmeid. Kirjuta oma ideed ja mõttevälgatused üles, et sa ei unustaks. 

Tead ju küll seda “See ei lähe mul kunagi meelest!” kuniks sa istud maha, et kirjutama hakata ja ups….Läinud see ongi. 

Vali enda jaoks mugav ‘ideede laegas’ – telefoni kaust, arvuti fail või füüsiline märkmik, mida saad igale poole kaasa võtta. Loe palju teemakohast kirjandust, kuula podcaste, ja uuri artikleid hingelähedase teema kohta. 

Kuidas jõuda sisuloome teemani?

 • Ideede ajurünnak – pane kirja kõik sõnad, tsitaadid või fraasid, mis tekitavad sinus tahtmist kirjutada ja on sulle inspireerivad. Kirjuta sellest, milles sa hea oled. Milles sa oled ekspert. Või milles sa tahaksid eksperdiks saada.

  Kirjuta sellest, mis võivad pakkuda sinu lugejale või sisuloome töö tellija lugejale väärtust. Midagi, mida neil on vaja mõista, mida sina saad omakorda lihtsatesse sõnadesse kirjutada ja aidata neil mõista.

  Sa võid samuti paluda oma kolleegidel sinuga brainstormi sammuke kaugemale viia ja uurida, mida nemad arvavad, et vajaks kajastamist. 


Näiteks klienditoe töötaja sinu enda või sisutellija ettevõttes teab täpselt, milliste küsimustega kliendid igapäevaselt nende poole pöörduvad.

Müügispetsialistid oskavad tuua välja numbreid, millised tooted või teenused on populaarsed. Sina saad siis omalt poolt läbi sisuloome panustada, toetada ja ka kasvatada seatud eesmärkideni jõudmist veel rohkem.

 • Pane ennast oma kliendi kingadesse. Kulunud fraas, aga peab siinkohal täiega paika.

  Sisulooja esimene ülesanne on mõista oma klienti. Mõista, mis talle muret tekitab ja otsida sellele lahendus.

  Kui sa otsid sisuloomeks ideid, mõtle, mis on see, mida su kliendil vaja on.

  Kuidas sina saad lahendada tema probleemi?

  Kuidas saad viia temani vajaliku informatsiooni või teadmised, et tema elu mugavamaks ja paremaks muuta?

  Siis tuleb need mured omakorda kooskõlastada ettevõtte turundusstrateegiaga ja hakka pihta – muuda  kliendi elu paremaks.

  See on peamine põhjus, miks mina armastan sisukirjutamist. Tunne ja teadmine, et ma saan kellelegi kasulik olla.
 • Üks vaieldamatult tähtis allikas sisuloome teema välja valimiseks on juba olemas olevad kliendid. Kliendid, kes juba on sinu toodet või teenust ostnud.

  Küsi kliendi tagasisidet. Mitte lihtsalt, et kas oled rahul? Vaid uuri põhjalikult. Esita küsimusi, mis annavad sulle päris vastuseid ja ära karda kriitikat, sest ilma kriitikata ei saa sa areneda. Just klientide tagasiside on sisuloome ideede genereerimiseks suurepärane platvorm, kuna sinu otsene lugeja ütleb sulle ära, miks ta su teenust või toodet vajas.

  Kas sa täitsid tema ootused ja mida võiks parendada? Tagasiside põhjal kirjutades lood sa oma kliendile otsese ja tähendusrikka sisu, mis võib aidata vastata tema tekkinud küsimustele ja param-pa-paaa, ma kordan ennast – pakkuda talle vajalikku väärtust ja tekitades usaldust.
 • Ole spioon!

  Nimelt – nuhi oma kolleegide, just kolleegide, mitte konkurentide, seljataga. Kellelgi ei ole selliseid elukogemusi, kui sinul. Samamoodi on sinu kaas-sisuloojatel nende elukogemused. Sellepärast meeldib mulle kasutada sõna ‘konkurent’ asemel ‘kolleeg’.

  Võib-olla tuleneb see minu sisemisest soovist kuuluda kuhugi kollektiivi. Vabakutseline sisukirjutaja olla on hea, aga vahel võib see amet osutuda küllaltki üksildaseks. Tahad ju kuulda kellegi arvamust või arutada tekkinud dilemmade üle. Igatahes, tagasi teema juurde.

  Vaata millest sinu kolleegid kirjutavad. Milliseid pealkirju nad kasutavad? Kui edukad nende kirjutised Googles on ehk mitmendal kohal nad Google otsingus ilmuvad? Mis on need märksõnad, mida nemad on kasutanud? Kas äkki peaksid sina keskenduma teistele märksõnadele? Kui sa mõistad kaaskirjanike nišši ja kirjutamise stiili, saad sa eristuda ja kirjutada teistsuguse lähenemisega. Alguses võib oma nišši leidmine olla paras peavalu, aga ajapikku harjutades, arenedes ja muudkui kirjutades kujuneb sinu stiil iseenesest.

Nii, nüüd oled sa loodetavasti seal maal, et tead, millest sa kirjutama hakkad. Kuidas siis planeerida see idee üheks hästi loetavaks, õpetlikuks ja väärtust pakkuvaks kirjatükiks?

Sisu planeerimine

Kirjuta pealkirjad kõige esimesena. Pealkiri olgu meeldejääv ja pilku püüdev.

Katseta pealkirjade puhul erinevaid sõnajärjestusi. Kui kohe esimese hoobiga tundub, et ei leia seda päris õiget pealkirja, pane erinevad variandid kirja ja tule nende juurde tagasi, kui sisutekstid valmis.

SEO tarbeks proovi seada põhimärksõnad pealkirjas ette poole. 

Ehita oma tekst loogilises ja voolavas järjestuses. Kasuta ‘Heading1’ vaid ühe korra. Seejärel pane paika ‘Heading2’ed‘, vajadusel ‘Heading3’ed‘ jne.

Tekstis ära topi märksõnu lihtsalt ja suvaliselt teksti. Kasuta võimalikult palju märksõnu, kuid järgi, et see ei kahandaks sisuväärtust.
Näiteks, kui üks märksõna, mida tekstis kasutad on ‘ema’, siis oleks kohtlane lugeda lause “Ma kinkisin emale sünnipäevaks tassi!” asemel “Ma kinkisin ema sünnipäevaks tassi!”

Ole loov ja lase oma kirjutise eesmärgil tugevalt kuklas tiksuda, et mitte teemast kõrvale kalduda. Ole otsekohene, konkreetne, keskendu loovusele ja usalda enda sisetunnet. 

Kirjutades kasuta plokke, ära kirjuta teksti järjest suurtes tulpades. 

Kasuta lihtsasti loetavaid sõnu. Eelista lühikesi lauseid. Visuaalselt on silmale ebamugav lugeda liiga väikese fondiga, olematu reavahega kokku pressitud teksti. 

Ebamugavuse vältimiseks vajutab su lugeja back-nuppu ja olgugi, et sinu sisu võib olla kulda väärt, ei jõua see temani.

 Küsimused, mis aitavad sind sisuloome planeerimisel:

 1. Kliendi persoona ehk ideaalne klient, kellele see sisu suunatud on ?
 2. Millise etapiga ostja teekonnast see sisu kohaldub?
 3. Mis on selle sisuloome eesmärk? Ostu sooritamine, usalduse pakkumine, kliendibaasi suurendamine, lehe liikluse kasvatamine (hoida klienti võimalikult kaua kodulehel)…
 4. Kui palju aega ja raha saad sa selle sisu loomiseks panustada?
 5. Kas vajad lisajõude näiteks videotöötluse, videolooja graafilise disaineri näol, et valmiks ühtne ja visioonile vastav tervik?
 6. Kas sisu mida lood on aegumatu (saad sama sisu taas postitada ka tulevikus)?
 7. Kuidas see sisu mahub sinu üldise sisuloome strateegia ja tuleviku plaaniga?
 8. Keda või millist publikut see sisu kõnetab?
 9. Keda ja kuidas see sisu aitab?

Kirjalik sisuloome

Sisuloome on loominguline tegevus. Sisuloome eesmärkide täitmiseks on hea tunda inimpsüühikat. On oluline tundma õppida oma klienti, tema käitumist, eelistusi ja vajadusi.  

Nüüd, kui oled teinud tubli eeltöö, saadki kirjutama hakata. Võta oma plaan, hakka otsast pihta ja näed, kuidas on luua sisu, olles panustanud korralikult eeltöösse. Küll aga ole valmis pidama pausi, kui sa tunned, et kaldud teemast kõrvale või sinu stiil ei klapi sellega, kuidas su sõnad paberile tekstiks formeeruvad. Kogu ennast, loe uuesti üle oma ideed. Mõtle oma lugeja peale, kellele sa kirjutad.

Kui tunned,et oled valmis jätkama, tee seda. Kui tunned, et midagi on vaja muuta – tee seda.
Sisuloome on protsess, mis vajab põhjaliku eeltööd ja kirjutades keskendumist. Vahel on hea jätta oma töö ‘hingama’, tulla mõne aja pärast tagasi ja lugeda oma tööd algusest lõpuni. Tee märkeid või muuda lauseehitust, et kirjutis oleks sujuv ja lugemine meeldiv. Ettevalmistust, planeeringut ja kontrollimist vajab tekst eriti juhul, kui sind tabab see kohutav loomeseisak ehk kirjaniku blokk, millele nüüd natukene keskendun.

Mis on writer’s block ehk kirjaniku blokk ja kuidas see ületada?

Writer’s block ehk kirjaniku blokk pole üldse mitte haruldane nähtus. Kõik kirjanikud kelle töö hõlmab loomingulisust ja loovust, on moel või teisel sellega kokku puutunud. Mina samuti. 

Mis on kirjaniku blokk? 

Sisuloomine on lihtne, kuni sinnamaani, mil su mõte takerdub ja mitte ükski sõna ei jookse ekraanile (tahaks siia kirjutada paberile, aga kui paljud enam käsitsi paberile oma tekste kirjutavad – vist vähesed).

Lihtsalt täielik seisak – blokaad.

Su aju justkui lakkaks töötamast ja näpud samuti. Millest see kirjaniku blokk tekib? Sellel on erinevaid põhjuseid. Ühest neist põgusalt ka eelnevalt kirjutasin, aga kordamine on tarkuse ema. 

Ajastus. 

Ehk on ajastus vale. Sellel hetkel, kui sinu loovus on pausil, on kirjutamine praktiliselt võimatu. Küll aga ei tasu sellesse hetke toppama jääda. Tee väike paus, vii oma mõtted mujale ja tule oma kirjutise juurde hiljem tagasi.

Perfektsionism. 

Sa oled täielik kontrollihull ja tahad, et kõik oleks ideaalne. Seega lood sa oma peas nägemuse sellest, kuidas sinu kirjutis peab välja nägema ja kõlama. Liigselt täiuslikkust taga ajades on kirjaniku blokk kerge tulema, sest tihti juhtub, et see idealism sinu peas ei lase sul üldse sisuloomega pihta hakata. 

Hirm.

Mõni kirjanik, kellel on võimalus olla sisuloojana tipp-tegija, ei saa selleks kunagi. Selle põhjuseks on hirm, mis pidurdab kirjanikuks arenemist.

On hirmutav kirjutada oma ideed ja mõtted, avastused ja tõekspidamised maailmale nähtavaks.

Mis siis kui keegi arvustab sind?

Mis siis, kui sa oled millestki valesti aru saanud ja sind hakatakse sellepõhjal maha tegema?

Äkki tunned, et sa ei ole piisavalt tasemel kirjutama?

Hirm on sisulooja üks suurimaid vaenlaseid. Ära lase hirmu tõttu oma potensiaali raisku ja kirjuta sellest hoolimata.

Kuidas kirjaniku blokk ületada?

Mina omast käest ideaalset lahendust sulle öelda ei oska. Ja mind on kimbutanud arvatavasti kõik kirjaniku bloki võimalikud variandid.

Samuti olen ma rumalalt logelenud ja kurtnud oma kurva elu üle, ilma end diivanilt püsti ajamata ja arvutit avamata.

Usu mind, edasiviiv jõud see teleka vahtimine kindlasti ei olnud.

On erinevaid viise, kuidas enda rahuoaas hinges taas leida nii, et loovus saaks voolata.

Kui sa tunned, et sa tead millest sa kirjutada tahad, või kuidas loodav sisu välja peaks nägema, aga sind pidurdab hirm või perfektsionism, soovitan ma lihtsalt hambad risti suruda ja kusagilt algust teha.

Tunne hirmu, aga ära lase sellel end halvata. Kirjuta ikkagi. Kirjuta midagigi. Siis tuleb ka loovus tagasi.

Võta appi ülalpool väljatoodud sisu planeerimise punktid.

Ära aja taga idealismi. Seda ei ole olemas. Alati saab paremini. Aga see ei ole peamine.

Tähtis on asjaga pihta hakata. Vahet ei ole, kui sinu esimene kirjutis ei ole Google otsingumootori nr.1. See ei peagi olema.

Vähemalt oled sa ennast ületanud ja midagi loonud. Ja see ongi juba suurepärane algus. Just, suurepärane – kui sa oled juba midagigi suutnud kirjutada, saad sa selle millegagi jätkata. Iga kirjutatud lausega aina edasi ja paremaks. Samuti on sul võimalus arenedes oma vanemaid kirjutisi täiendada või parandada.

Ära jää ootama seda üllast eluhetke, mil loovus ‘peale tuleks’. Võib juhtuda, et jäädki ootama. Pigem tuleb see loovus siis, kui sa juba oled otsa lahti teinud ja teksti kallal pusima hakanud. Küll sa siis satud hoogu ka ja enamasti ilmutab motivatsioon end peale tegutsema hakkamist.

Ära karda pihta hakata ja ära karda eksida. See kõik käib arengu juurde.

Ära peatu!

Harjuta-harjuta-harjuta. 

Otsi internetist erinevaid artikleid, mis sind kõnetavad. 

Kirjuta need uuesti, aga enda nišš ja kirjutamise stiiliga. Kaevu sügavale teemasse ja ära karda liialdada – pigem liialda, kui hoia end tagasi. Liialdamise all ei pea ma silmas asjade välja mõtlemist, vaid väga spetsiifiliselt ja põhjalikult kirjutamist tuginedes uuringutele ja kogemustele.

Mõned tegevused, kuidas oma aju tuulutada ja blokist üle saada:

 • Jaluta
 • Loe raamatut
 • Laula
 • Tee trenni – jookse, kõnni, proovi joogat
 • Mediteeri
 • Freewrite ehk kirjuta vabalt 
 • Katseta kindlat rutiini – kindel päevakava, et vabastada oma sisemine ‘loovloom’
 • Paita oma kassi või koera
 • Mängi lauamänge – minu lemmik on scrabble – kohe paneb aju tööle

Tegelikult ongi kirjaniku blokk üks kirjaniku suurim vaenlane ja minu silmis on see võrdeline iseenda ületamisega.

Kõik need hirmud ja unelmad olla parim, ideaalne ja võimeline tootma sisutekste unepealt lenneldes, on sinu enda välja mõeldud verstapostid, mida suudad lahjendada ja maha võtta ainult sina ise.

Ära ole enda vastu liiga karm ja lase oma loovus vabaks, ilma hirmu ja pingeta. Siis saadad sa korda suuri tegusid. 

Kui sul on mõni hea nipp, kuidas oma ajule puhkust anda ja pingest vabaneda, et oma ‘loov-looma’ toita, anna mulle ka teada 🙂 

Previous Article